Här speglar mina ord & bilder det tanke och känsloflöde som vi alla kanske någonstans kan känna igen någonting av...och om, vi vågar...

Någonstans nära...invid...hörs en viskning nå de inre djupens längtan efter vilsam ro, och tystnad...för att sedan komma in i ett flöde av ljus, dansande skuggor, och lust att skapa...
Min egen vardagspoesi: Eva Hällman


måndag 20 mars 2017

Bilder från helgen...